درباره گروه معماری گرین

درباره ما گرین

گروه گرین با هدف گردآمدن استادکاران رشته های مختلف حوزه معماریسنتی از جمله آجر،سنگ،کاشیو ... به صورت یکی به منظور ارائه خدمات همه جانبه و هماهنگ به مشتریان عزیز و جواب گو چون سلیقه های متفاوت تشکیل شده ، اگر استادکاران گرین دارای سابقه ،مهارتو خلاقیت بالا در حوزه کاری خود باشند و مطمئنیم ، قبل ، حین و بعد از همکاری با شما عزیزان می توانیم لبخند رضایت را برلبان شما و زیبایی معماری را در چشمانشان بنشانیم امیدوارم همیشه شعارمان را در عمل پیاده کنیم
با احترام مدیر گروه گرین ، زنگنه