همکاری با گروه گرین

همکاری با گرین

شرکت های محترم همکار
با توجه به دسترسی به نیروی کار فراوان و مجرب شرکت های ساختمانی و تولیدی که قصه اجرای پیمان یا تبادل لینک دارند می توانند به عنوان یک همکار با ما وارد همکاری بلند مدت و کوتاه مدت شوید.
برای این شروع نیکو منتظر تماس شما هستیم
امین زنگنه 09128598577

استاد کاران محترم
چنانچه شما در هر یک از رشته های معماری ساختمان خلاق هستید،تجربه دارید و عزم کار
روی همکاری بلند مدت ما حساب کنید
09125695101