راهنمای خرید مصالح گرین

راهنمای خرید مصالح گرین

هر کدام از مشتریان عزیز در صورتی که مایل به عقد قرارداد اجرا با گروه گرین در بخش اجرای نما-آجر-سنگو... می باشند میتوانند با معمار معرف نسبت به تامین اقلام مورد نیاز از بهترین برندهای تولید کننده با اطمینان بالا اقدام نمایند.