تامین نیرو گرین

تامین نیرو گرین

با توجه به ارتباط با قسمت عرضه نیروی کار در شهرستان ها و مرکز کشور می توانیم نسبت به تامین نیروی کار ارزان و مجرب در بیشتر مناطق غرب و مرکز کشور در زمینه های آجر-گچ--سرامیک-سیمان-کاشی-سنگ-اردوواز اقدام کنیم ، لذا پیمان کاران عزیز در صورت نیاز با شماره 09125695101 تماس حاصل فرمایند